Anocen - centrum pro psychoterapii a výživu

Anocen je projektem Centra podpory zdraví, z.ú.

O NÁS

Co je to ANOCEN?

V Ústí nad Labem vzniklo v únoru 2022 nové centrum s názvem Anocen, které poskytuje komplexní péči pro lidi trpící poruchou příjmu potravy.

Naše centrum se specializuje na léčbu poruch příjmu potravy u dětí a mladistvých.

NEZABÝVÁME SE POUZE JEDNÍM PROBLÉMEM

Jedno bez druhého
nemůže existovat

Poruchy příjmu potravy řešíme formou rodinné terapie, nutričním a pohybovým poradenstvím. Součástí terapie jsou i rodičovské skupiny.

ČÍM SE ZABÝVÁME

Poruchy příjmu potravy

Naše organizace se věnuje široké škále poruch, které mohou ovlivnit zdraví a kvalitu života lidí. Snažíme se poskytnout pomoc a podporu všem, kteří se s nějakou formou poruchy potýkají, a pracujeme na zlepšování celkového povědomí a porozumění těmto problémům. Jsme tu, abychom vám pomohli a podpořili vás v každé situaci.

Mentální anorexie

Duševní porucha, kdy postižený výrazně omezuje množství konzumovaného jídla.

Mentální bulimie

Duševní porucha, která se projevuje záchvatovým přejídáním a pocity viny.

Binge eating

Porucha příjmu potravy, kdy člověk konzumuje hodně jídla v krátkém čase, aniž by měl skutečný hlad.

Orthorexie

Duševní porucha, která se projevuje vynecháváním celých skupin potravin.

Bigorexie

Porucha příjmu potravy, kdy má postižený jedince dojem, že je nedostatečně svalově vyvinutý.

Drunkorexie

Porucha příjmu potravy, kdy si jedinec kompenzuje příjem kalorií z alkoholu dietními opatřeními.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Na co se ptáte?

Cílovou skupinu tvoří pacienti spadající do pediatrické péče a jejich rodiny.

Ne. Těžištěm spolupráce je sice setkávání v rámci rodinných terapií, ale další z rodičů se může přidat až později. Vždy záleží na konkrétní rodinné situaci.

Pokud vás cokoliv trápí, neváhejte nás kontaktovat

Partneři projektu

Centrum podpory zdraví, z.ú. spolupracuje na projektu s norskou neziskovou společností Spiseforstyrrelses Foreningen  v rámci projektu z programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Podpořte terapeutické centrum Anocen finančním darem na transparentní účet: 2502525391/2010​