CO JE PPP

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Poruchy příjmu potravy jsou závažné a často život ohrožující psychické poruchy, které postihují mnoho lidí v celém světě. Tyto poruchy mohou mít různé formy, jako například anorexie nervosa, bulimie nervosa, nebo poruchy přejídání. 

 Tyto poruchy jsou obvykle spojeny s pocitem nespokojenosti s vlastním tělem, nízkou sebeúctou, úzkostí a depresemi.

Lidé trpící poruchami příjmu potravy mohou mít problémy s regulací svého příjmu potravy, mohou se snažit kontrolovat svou hmotnost prostřednictvím extrémního stravování, nebo se naopak snažit udržet hmotnost velmi nízkou omezováním jídla. Tyto poruchy mohou mít vážné důsledky pro fyzické i psychické zdraví, a mohou vést k celé řadě zdravotních problémů, jako jsou nedostatek živin, dehydratace, svalová slabost, poškození orgánů, nebo dokonce k smrti.

Je důležité si uvědomit, že poruchy příjmu potravy nejsou projevem slabosti nebo nedostatku sebeovládání. Tyto poruchy jsou komplexními psychickými poruchami, které často vyžadují odbornou pomoc a podporu. Pokud máte pocit, že trpíte některou z těchto poruch, neváhejte se na nás obrátit.

Mentální anorexie

Mentální anorexie je psychická porucha, která se projevuje strachem z přibírání na váze, omezováním se v jídle a postupnou ztrátou váhy pod kritickou mez. Důvody pro vznik této poruchy jsou komplexní, mohou spočívat v nízké sebeúctě, nerovnováze rodinného systému a nezřídka mají celospolečenské souvislosti. Je důležité si uvědomit, že mentální anorexie je vážná porucha, která vyžaduje zvláštní péči a podporu.

Mentální bulimie

Mentální bulimie je psychická porucha, při které člověk trpí opakovanými záchvaty přejídání, následované pocity viny. Ty vedou ke snahám vyvolat si zvracení, k užívání projímadel nebo k jiným způsobům, které mají kompenzovat množství snědeného jídla. I v případě bulimie souvisí její vznik s nízkou sebeúctou, složitou rodinnou situací nebo s celospolečenskými tlaky, kterým jsou mladí lidé dnes vystaveni. Pro úspěšné zvládnutí mentální bulimie potřebuje člověk podporující okolí a pomoc odborníků.

Binge eating disorder

Binge eating disorder (porucha přejídání) je psychická porucha, při které trpící osoba má opakované záchvaty přejídání se bez kontroly nad množstvím jídla, které sní. Tyto záchvaty jsou doprovázeny silnými pocity viny, studu a nedostatečnosti. Důvody pro vznik této poruchy mohou zahrnovat stres, traumata, nízkou sebeúctu, úzkost a deprese. Léčba binge eating disorder zahrnuje psychologii, nutriční poradenství a podporu z rodiny a přátel. Cílem léčby je pomoci trpící osobě zlepšit kontrolu nad příjmem potravy, posílit sebeúctu a pozitivní vztah k tělu.

Někdy mohou být záchvaty přejídání spouštěny nejen emocionálními faktory, ale také fyzickou hladovostí a nízkou hladinou glukózy v krvi.

To znamená, že mnoho lidí trpících touto poruchou může mít tendenci konzumovat velké množství rychle zpracovaných potravin s vysokým obsahem cukru a sacharidů, což může vést k prudkému zvýšení hladiny glukózy v krvi a následnému pádu, což způsobuje ještě větší touhu po jídle. Tento cyklus může vést k začarovanému kruhu přejídání a může být obtížné ho přerušit.

Orthorexie

Orthorexie je psychická porucha, při níž je člověk pohlcen potřebou zdravého stravování. Osoba s touto poruchou může být fixována na myšlenku, že určité potraviny jsou zdravé, zatímco jiné jsou škodlivé a musí být vyloučeny z jídelníčku. To může postupně vést k extrémnímu omezování celých skupin potravin a náročným a často neudržitelným stravovací omezením. Osoby s touto poruchou mohou být značně limitovány v každodenním životě a jejich psychické i fyzické zdraví může být ohroženo, například v důsledku nedostatečného příjmu některých živin.

Bigorexie

Bigorexie, známá také jako porucha svalové dysmorfofobie, je psychická porucha, při které má člověk silnou potřebu rozvinout své svaly a dosáhnout co největšího svalového růstu. Lidé s touto poruchou mohou být posedlí tréninkem a stravou a mohou se vnímat jako nikdy dostatečně svalnatí. Komplexní řešení bigorexie zahrnuje psychologii a podporu od specialistů na výživu a fitness, aby pomohli člověku zlepšit vztah k tělu a naučit se zdravě a udržitelně trénovat.

Drunkorexie

Drunkorexie je chování, při kterém jedinec omezí příjem kalorií, aby mohl konzumovat více alkoholu, což může vést k různým zdravotním problémům. Lidé trpící touto poruchou obvykle omezují příjem jídla před pitím, aby mohli vypít větší množství alkoholu, aniž by přibírali na váze. To může vést k poruchám příjmu potravy, jako jsou anorexie a bulimie, a také k závažným zdravotním problémům, jako je poškození jater a dehydratace. Léčba drunkorexie zahrnuje psychologii, aby se jedinci naučili zvládat své chování a vyvinout zdravý vztah k jídlu a alkoholu.

Drunkorexie se vyskytuje zejména u studentů, kteří se zabývají sportem nebo mají vyšší sociální status.

Kontaktujte nás

Pokud máte pocit, že trpíte některou z výše uvedených poruch, neváhejte se na nás obrátit.