NÁŠ PŘÍBĚH

KDO JSME?

V únoru 2022 bylo v Ústí nad Labem nově otevřeno Centrum pro psychologii a výživu Anocen, které se snaží pomáhat klientům s poruchami příjmu potravy. Centrum se primárně zaměřuje na klienty dětského věku, pracujeme však i s dospělými klienty.  Je překvapivé, jak často nacházíme skutečnou příčinu problému v jejich rodinném zázemí. Proto těžiště naší práce spočívá zejména v rodinné terapii.  Centrum má navazující služby, jako je nutriční terapie a . pohybové poradenství. Klienti tak mají možnost řešit svůj problém komplexně napříč několika souvisejícími obory.

Nejčastějšími potížemi, se kterými se na nás klienti obrací, jsou mentální anorexie a mentální bulimie. Jde o vážné psychické poruchy, které nelze jednoduše vyřešit pouhým rozhodnutím ve smyslu “od teď už budu jíst normálně”, jak si často okolí lidí bojujících s PPP myslí.

prostory anocenu

POZNEJTE ANOCEN

NÁŠ TÝM

Ing. Lenka Plzáková, DiS.

Ředitelka

Vystudovala jsem VŠCHT v Praze, obor chemie a analýza potravin. Pracovala jsem v několika společnostech na pozici manažera jakosti. Ve farmaceutické společnosti jsem pracovala na pozici ředitele pro jakost a splňuji požadavky pro funkci kvalifikované osoby výrobce léčivých přípravků. Následně jsem vystudovala obor nutriční specialista umožňující práci v zdravotnickém zařízení jako nelékařský zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb. Splňuji kvalifikační předpoklady k zapojení nutričního specialisty do diabetologické ambulance. V roce 2012 jsem založila neziskovou organizaci Centrum podpory zdraví z.ú, jejíž hlavní činností je prosazování zdravého životního stylu. Jsem autorkou a odborným garantem projektu Cepík zaměřeného na primární prevenci v oblasti zdravého životního stylu předškolních dětí. V roce jsem 2022 jsem založila multidisciplinární centrum pro psychologii a výživu Anocen.

Ing. Alena Škvorová

Projektový manažer

Vystudovala jsem ekonomický obor na Technické Univerzitě v Bratislavě a následně po promoci jsem odcestovala na studijní pobyt do Velké Británie. Po návratu jsem pracovala v Praze jako hlavní ekonom projektu v přední české stavební společnosti. Po vstupu do oblasti nezisku se pravidelně účastním různých doškolovacích kurzů a školení v primární prevenci a výživě. Jsem součástí týmu jako projektmanažer, koordinuji projekty a řeším ekonomickou agendu.

PhDr. Kateřina Anežka Houdková

Psycholog a rodinný specialista

Vystudovala jsem psychologii na univerzitě Palackého v Olomouci. Terapeutické dovednosti jsem si osvojila ve výcviku v Systemické transformační terapii podle V. Satirové akreditovaném ministerstvem zdravotnictví. Jako psycholog ve zdravotnictví jsem zařazena do specializační přípravy v oboru klinická psychologie. Praxi jsem získala v ambulanci klinické psychologie, gynekologicko-porodnickém oddělení krajské nemocnice a v poradenství v neziskovém sektoru. Aktuálně také působím v centru psychosomatické péče Péxis. Pracuji s dospělými, dětmi i dospívajícími, s jednotlivci, páry i celými rodinami.

Jsem řádným členem České asociace pro psychologii.

Mgr. Kateřina Dvorská

Adiktolog a rodinný specialista

Vystudovala jsem adiktologii na Univerzitě Karlově v Praze, poté jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Integrativní rodinné terapii akreditovaném MZ. Při práci s klienty vycházím z pracovních zkušeností z oblasti adiktologických služeb a zdravotnictví. Během své profesní kariéry jsem si prošla praxí ve věznici, v nízkoprahových adiktologických službách, ambulanci a poradně pro děti a dorost. Zaměřuji se na individuální, rodinnou terapii a poradenství. Nabízím vstřícný a chápající přístup.

Jsem řádným členem České asociace adiktologů a Asociace pro psychologii. Zavazuji se Etickým kodexem Asociace pro psychologii (vycházející z EAP).

Mgr. Jaromíra Konečná

Poradce pro pohyb

Vystudovala  jsem obor Vychovatelství se  speciální pedagogikou s rozšířenou výukou tělesné výchovy na UJEP Ústí nad Labem. Dále jsem vzdělávala v podobě kurzů Psychomotoriky, Medicínských seminářů ČAS, Flowin, ComplexCore level 1,2,3. Jsem lektorkou hypopresivní metody FitBelly, atletickým trenérem licence B z UK FTVS  Aktuálně se účastím vzdělávání Komplexní krizové intervence v Remediu Praha. V minulosti jsem pracovala v oblasti rozvoje pohybu se seniory i s mentálně postiženými. Ráda se věnuji sportu všeho druhu, k odpočinku mi poslouží dobrá kniha na klidném místě.

Anocen v médiích

Zajímají vás nové perspektivy na zdraví a poruchy příjmu potravy? Přečtěte si inspirativní rozhovory s ředitelkou centra nebo psycholožkou, kde získáte cenné rady a informace nejen o Anocenu, ale také o zdraví a výživě.

Kontaktujte nás

Pokud máte na nás jakýkoliv dotaz, prosím využijte náš kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Podpořte terapeutické centrum Anocen finančním darem na transparentní účet: 2502525391/2010​